Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн

Депутат Виталий Бартына-Сады 2017 чылда Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы дыка хөй айтырыгларны тура-соруктуг шиитпирлээн 20.04.2018
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. 
Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткеннер. 
Виталий Бартына-Сады, ТР-ниң Дээди Хуралының Айыыл чок чорук, корум-чурум болгаш кызыгаар айтырыгларының талазы-биле даргазы:  
- Отчет-биле таныштым. Чазактың ажылын шуптузун көргүстү, чидиг айтырыгларны база. Айыыл чок чорук айтырыгларын харыылап турар комитет удуртукчузу болганымда, бодумнуң угланыышкынымга хамааржыр адырны сонуургадым. Шолбан Валерьевич ОШАЧКИ-ниң стационар постулар дугайында дыка үр чугаалап келген кижи. Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол соруктуг шиитпири-биле айтырыгны тургузуп, көжүп чоруур постуну садып алган. Ол чогуур үре-түңнелдерни көргүзүп эгеледи. 58 тонна спирт холумактыг суук чүүлдү хавырганы, дыка хөйнү чугаалап турар. Херек кырында, бис шын болган бис. Стационар постулар херек деп. Сан-чургаайлар-биле ол бадыткаттынып тур. Бистиң республикада транспорттуң чедингир эвези, ооң хөгжүлдезинге салдарлыг. Ынчангаш Шолбан Валерьевич аэропортту эде чаартыр айтырыгны 2011 чылдан бээр көдүрүп келди. Бөгүнде ол ажыл адакталган. Ол дыка өөрүнчүг. Демдеглезе эки боор. Ужудуп-хондурар шөлдү, бүгү аэропорт ажыл-агыйын эде чаарттырынче федералдыг төп акша-хөрңегини тускайлап берзин дээш, дыка улуг күжениишкинни үндүрген. Бистиң республиканың чурттакчыларын, республикавыстың аалчыларын, кожа-хелбээ моолдарны делегей чергелиг терминалдың ажыттынары сонуургаткан. Улангомга чедир 8 сес шак чоруп кээрин билир бис, а бис эвес ужудар болза, бир хире шак болур. Ынчангаш ол чугула айтырыг. Мээң соңгукчуларым - Кызыл хоорайның, Каа-Хем суурнуң, республиканың шупту чурттакчылары ол угланыышкынны деткип, чаа терминалдың ажыттарын четтикпейн манап турар. Ооң-биле чергелештир, чаа аргалар ажыттынар. Бөгүн Чазак отчедун парламент хүлээп алган. Албан езузу-биле документини дыңнаанывыс ол, хоойлу езугаар ындыг болур. Отчетту сайгарып көргеш, эң эки база бедик демдекти салдывыс.

Возврат к списку