Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан

Тывада Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының түңнелдерин бадылаан 21.03.2018
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның түңнелдерин бадылаан. Бадылаан кижилерниң ниити санындан хууларга онааштыр көргүзүглер түңнелдерин үндұргени ол.  
Тываның чурттакчыларының эң хөй үнүн Владимир Путин алган. Ооң түңнели - 91,98 хуу азы 150795 кижи. 
Түңнел протоколдуң ийиги туружунда - Павел Грудинин. Ол дээш 5762 кижи, азы 3,51 хуу соңгаан. Ооң соонда 1,71 хуулуг – 2809 үннүг Владимир Жириновский бар. Ксения Собчак дээш 1779 кижи бадылаан, азы 1,09 хуу. Григорий Явлинский 451 үннү, 0,28 хууну алган. Максим Сурайкин - 0,27 хуу азы 439 үннүг. Тывада 406 кижи Сергей Бабуринни соңгаан, ол 0,25 хуу болур. Эң сөөлгү черде - Борис Титов. Ол дээш 339 кижи азы соңгукчуларның 0,21 хуузу бадылаан. 
«Соңгулдалар» күрүнениң автоматчыткан системазынче территориалдыг соңгулда комиссияларының протоколдар талазы-биле немелде медээлер киирилдези болбаан. Система чогумчалыг ажылдаан. Республиканың Соңгулда комиссиязының кежигүннери чоннуң хостуг шилилгезин бадылаан. Төнчү протоколга атты салгаш, Россия Федерациязының Төп соңгулда комиссиязынче чоруткан. Хоойлу езугаар Төп соңгулда комиссиязы он хонук дургузунда, соңгулдалар түңнелдериниң талазы-биле төнчү шиитпирни хүлээп алыр. Бо кампания үезинде технологтуг чаартылгаларны ажыглаан бис. Чижээ, соңгулда хуудустарын аайлаар комплекстерни. Оларның ниити саны 19. Кожууннар чурттакчылары бадылаар өске-даа дериг-херекселдер барын билип алзын дээш, муниципалиттерге оларны үледивис» - деп, ТР-ниң Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна тайылбырлаан. 
Март 18-те, Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында, республиканың 164000 чурттакчызы киришкен. Келиишкин 93,66 хуу болган. Өске регионнарда соңгулда комиссияларының баштайгы медээлери-биле деңнээрге, чуртта эң-не бедик көргүзүг бисте. Ийиги черде - 91,9 хуу көргүзүглүг Ямал-Ненец автономнуг округ. Соңгукчуларның 91,8 хуузу бадылаан Кабардин-Балкария үшкү черде.
 2012 чылдың март 4-те президент соңгулдаларында Тывадан 147598 кижи боттарының кандидаттарынга үнүн берген, келиишкин 92,63 хуу турган.  
Марттың 18-те, Тывада 19 территориалдыг соңгулда комиссияларының 183 соңгулда участоктары ажылдаанын сагындыраал.

Возврат к списку