Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар

Тывада Каа-Хем суурнуң энергия объектилерин эде чаартырынче 733 млн. рубльди тускайлаар 20.03.2018
 "Росчетки" ПАН-ның директорлар чөвүлели Тыва Республиканың Каа-Хем хоорай хевирлиг суурунда электри четкилерин тудуп база чаартыр талазы-биле инвестиция төлевилелин бадылаанын кампания дыңнаткан. 
Төлевилелди боттандырары-биле "Росчетки" "Тываэнерго" АН-же ("Сибирьниң МРСК" ПАН-ның иштинде структура) 732,86 млн. ажыг рубьди шилчидер. 
"ФСК ЕЭС" ПАН-ның ажылдап кылган төлевилел-смета документациязының чөптүг ажылын бажында компания хыналдага алыр.  
"Росчетки" ПАН-ның директорлар чөвүлели "Тываэнергону" деткиирин шиитпирлээн. Тыва бүдүрүлгениң үнелиг саазыннарын үндүрери-биле холбашкан айтырыгларны "Сибирьниң МРСК"-ниң директорлар чөвүлели биле "Тываэнерго"-нуң эргелеп-башкарылга органнары бадылаар ужурлуг. 
"Росчеткиниң" ооң мурнундагы чиңгине директору Олег Бударгин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика найысылалының чоогунда, 3 муң ажыг чурттакчылыг Каа-Хем суурнуң элээн каш чылдарда регионнуң энергосистемазынга коштунмаан болгаш чырык чок деп эң-не чидиг айтырыының бирээзин үзе шиитпирлээрин дугурушкан турган. Каа-Хемге чаа подстанцияны база чырык дамчыдар шугумну тудары көрдүнген. Ону кылыптарга трансформатор подстанциязының ниити күчүзү 3,7 МВт турганындан 6,2 МВт чедир улгадыр.
 "Тываэнерго" акционерлиг ниитилел 1998 чылдың декабрьда тургустунган. Тыва бүдүрүлгениң ниити капиталының 98,96 хуузу бажында "Сибирьниң МРСК" компанияга хамааржыр. 
 ИНТЕРФАКС

Возврат к списку