Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: бистиң камгалал сайыдывыстың командазы -армейжи чемпионнарының бүдүн десантызы Тывада

Шолбан Кара-оол: бистиң камгалал сайыдывыстың командазы -армейжи чемпионнарының бүдүн десантызы Тывада 07.12.2017
41-ки ниити шериг армиязында спорттуң алдарлыг мастерлери биле армейжи чемпионнарның бүдүн десантызы Кызылдың Президентиниң кадет учиилищезиниң кадеттеринге эштиринге, грек-рим база хостуг хүрештерге, бокс база кикбоксингиге мастер класстарны эрттирген. 
Бөлүк спортчулар санында Антон Булаев, Александр Кожин, Александр Клюкин, Адам Курак болгаш өске-даа ат-сураглыг армейжи чемпионнар, керээ-биле албан эрттирип турар Сибирьден спортчулар, алдарлыг спорт мастерлери бар.  
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол олимпийжи чемипоннар-биле кады мастер-класстарга киришкеш, кадеттерниң спортчу мергежилдиң чажыттарын билип алыр дээн улуг чүткүлүн, шыдамыкайын болгаш тура-соруун демдеглээн. Шолбан Кара-оол улуг спорттуң сылдыстарының мастер-класстарын чүгле Кызылга эвес, а спортчу комплекстерлиг суурларга квартал санында эрттирери эң кол деп демдеглээн. 
«41-ги ниити шериг армиязы Тываже хостуг болгаш грек-рим хүрештер, бокс, кикбоксинг, эштир база ча адар улуг спортта билдингир спортчулар-биле кады, керээ-биле шериг албанын эрттирип турар сибиржилер, бистиң Начын Куулар, Омак Сюрюн, Эртине Монгуш, Белек Куулар база Антон Салчак оларны чоруткан. Олар Кызылдың президентиниң кадет училищезинде оолдарга улуг мастер-класстарны эрттирген! КПКУ-ниң тулган дээн спортчу баазазы, оолдарның чүткүл-күзели база чүгле Кызылга эвес, суурларда спорт комплекстеринге үш айда бир катап мындыг ужуражылгаларны эрттирер болганы, дыка эки. Сибирьниң аңгы-аңгы хоорайларындан спортчулар – Адам Курак, Евгений Богомолов, Александр Екимов, Армен Закарян, Павел Силягин, Антон Булаев, Александр Кожин, Александр Клюкин оларга четтиргеним илереттим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Ниити күжениишкиннерниң үре-түңнелдерин көөрү онза-дыр деп, регионнуң баштыңы демдеглээн: «Сарыг-Сеп, Бай-Хаак база Президентиниң кадет училищезинде спорт комплекстерин чаа-ла туткан ышкаш болдувус. Олимпийжи база делегей чемпионнарын караам-биле көөр мен бичиимде безин сагыштавайн чораан мен. Бистиң оолдарывыс олар-биле кады херек кырында тренировкалаар деп бодаваан-даа мен. Ийи хүн дургузунда бистиң чаа спортчу залдарывыска Дөртен бирги армияның алдарлыг мастерлери биле армейжи чемпионнарның бүдүн десантызы мастер-класстарны эрттирген. Бистиң камгалал сайыдывыс ындыг командалыг!»  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол экстра-класстың спортчулары апарган тыва оолдарга база чоргаарланган: «Чоокта чаа, хостуг хүрешке делегей чемпиону болган Начын бо, чаңгыс чер-чурттугларының одуруунда. Кикбоксингиге делегейниң бирги чери дээш маргылдааның шыпшыын ээлээн Антон-биле бөгүн лоукикти сайгарып, ону шын теверин чугаалаштывыс. Бистиң оолдарывыстың кижизидилгени шын, сылдыс аарыы чок-тур, ындыг болганда тиилелгелер ам-даа мурнувуста! Тьфу-тьфу-тьфу, бак чүве ыңай-ла турзун».

Возврат к списку