Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада тудуп турар терапия корпузунуң дериг-херекселдерин салып эгелээр

Тывада тудуп турар терапия корпузунуң дериг-херекселдерин салып эгелээр 09.06.2017
 Күрүне керээзи езугаар 2017 чылдың июль 3-те ажыглалга дужаар ужурлуг республика эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуу кайы хире чоруп турарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хынаан. 
 «Тезис Тудуг Холдингизи» КХН тудуг организациязы төлевилел документациязын эде кылган. 10 чыл хире шимчевейн турган тудугнуң чамдык ажылдарынга өскерилгелерни киирген. Чижээ, тудугжулар тудугнуң таваан болгаш шывыын чылыглап, соңгаларны эде кылып, баштайгы өртек-үнезинден ажып турар ажылдарны кылган. Ынчангаш тудуг-эптээшкин ажылдарының хемчээлдери көвүдеп, объектини ажыглалга киирериниң хуусаазынга салдарлыг болганы ол. 
 Ындыг болзажок, объектиниң бодунга эрттирген хурал үезинде, сонуургалдыг талалар болгаш ведомстволар күрүне керээзинде айыттынган хуусаадан эрттир 30 хонук дургузунда тудугну доозуптарын дугурушкан. Август 31-де терапия корпузун ажыглалга кииреринге белен кылдыр доозарын Шолбан Кара-оол негээн. 
 «Федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле тудуп турар тодаргай объект дээш тудугнуң графигинге шыңгыы контрольду албан-дужаалдыг кижилер боттары харыылаар ужурлуг. Ажылчын хуралда ындыг негелдени тургузуп, терапия корпузунуң чугула тудуунда ажылдарны бодум барып көрдүм. Ажылды элээн шапкынчыдар болза эки-дир деп түңнедим. Эмнелгениң дериг-херекселдерин салып эгелээр херек. Саадаан тудугну ажыглалче киирери - бистиң сорулгавыс» - деп, республика баштыңы тудугга чораан соонда, бодунуң блогунда бижээн.  
Найысылалдың эмнелге комплекизиниң терапия корпузунуң «кыраан» тудуу, ооң мурнунда удуртулгадан чазак даргазы Шолбан Кара-оолда дамчып келгенинден сагындыраал. Тудугну 1996 чылда эгелээн, акша-хөреңги чок болганындан, ол ара турупкан. 2013 чылда РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Ольга Голодец Тывага кээп чорда, республиканың баштыңы ол тудугну доозарынга федералдыг бюджеттен немелде акша-хөреңгини тускайлаарын чедип алган.

Возврат к списку