Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 3,5 муң өг-бүлеге картофель болгаш ногаа үрезиннерин үлээн

Тывада 3,5 муң өг-бүлеге картофель болгаш ногаа үрезиннерин үлээн  07.07.2016
 «Социал картофель» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле, эвээш орулгалыг болгаш инвалид уругларлыг өг-бүлелерге 25 килограммның 850 шоодай картофель үрезинин база 2810 кезек хаптаан ногаа үрезиннерин Өг-бүлеге база уругларга социал деткимче көргүзер 18 төп дамчыштыр үлээн. 
  33 өг-бүлеге 1 муң тонна картошка үрезинин үлээри планнаттынып, республика казназындан 1 млн. 100 муң рубльди аңгылаан. 
 Электроннуг садыглажыышкын үезинде картофельдиң эге өртээ 63 хууга кызырылган. Ооң түңнелинде 637 муң 384 рубль 85 копеекти камнап алган. Ол акша-хөреңгиге немей картофель үрезинин саткаш, дуза алыр өг-бүлелерниң санын 850 чедирген. Ниитизи-биле 2 муң 183 өг-бүлеге үрезиннерни үлээн. Агентилел эрткен чылын ышкаш, камнап алганы 435554 рубль 84 копеекке саткан үрезиннерни 2810 өг-бүлеге үлээн. Социал дуза алыкчызынга-ла чартык кил борбак согуна, 10 грамм свекла, морковь, редис үрезиннерин берген. Республикада ниитизи-биле 3504 өг-бүлени картофель болгаш ногаа үрезиннери-биле хандырган. 
  Дуза алган өг-бүлелер боттарының огородтарында база кожуун чагыргазының аңгылап бергени черлерде тарылганы чорутканын социал төптерниң удуртукчулары дыңнаткан. 1200 өг-бүле суггарылга системазындан, 1899 өг-бүле боттарының кудуктарындан ногааларын суггарып турар.

Возврат к списку