Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Саң-хөө яамызы республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрген

Тываның Саң-хөө яамызы республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрген 07.07.2016
 Тываның Саң-хөө яамызы 2016 чылдың январь-майда республиканың каттышкан бюджединиң үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планының күүселдезиниң түңнелин үндүрүп, муниципалдыг өнчү-хөреңгини ажыглаарының шынарын бедидип база муниципалдыг чер контролюнуң талазы-биле хемчеглерни чорудуп турарының айтырыгларын сайгарган. 
 2016 чылдың январь-майда республиканың каттышкан бюджеди үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалардан 2150 млн. рубльди киирип алыр тургаш, ону 54 млн рубль хөйге азы 103 хууга күүседип, 2204 рубль түңнүг акшаны киирген. Эрткен чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, 9 хуу хөй, азы 190 млн. рубль ажыг акшаны киирген. Эрткен беш айда Тыва Республиканың тус чер бюджеттериниң боттуң орулгалары кылдыр 595,9 млн. рубль кирген, эрткен чылга деңнээрге 1 хуу кызырылган.  
 Муниципалдыг дөрт тургузуг 5 айның планын күүсетпээн: Кызыл кожууну 1,8 млн. рубльге азы 8%, Өвүр кожууну 0,04 млн. рубльге азы 0,4%, Бай-Тайга кожууну 0,04 млн. рубльге азы 0,2%, Ак-Довурак хоорай 0,1 млн. рубльге азы 1,2%. 
 Муниципалдыг тос тургузуг эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге киирилделер түңүн эвээжеткен: Кызыл хоорай - 4%, Чөөн-Хемчик кожуун - 13%, Кызыл кожуун - 8%, Тожу - 6%, Барыын-Хемчик - 8%, Ак-Довурак хоорай - 7%, Бии-Хем - 2%, Чаа-Хөл кожуун - 2%-га. Муниципалдыг 19 тургузугдан 13 чер: Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Улуг-Хем, Тере-Хөл, Чаа-Хөл, Сүт-Хөл, Эрзин, Чеди-Хөл кожууннар база Ак-Довурак хоорай 2016 чылдың июль 1-ниң байдалы-биле, муниципалдыг өнчүнү дээштиг ажыглаанының база муниципалдыг чер контролюнуң талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп турарының дугайында кылган ажылының отчедун дужааган.
  Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем, Таңды, Тожу кожууннарда база Кызыл хоорайда черни инвентиризастаар талазы-биле ажылдар оожум чоруп, ай санының медээлерин үезинде бербейн турарын демдеглээн. 
 Республиканың яамыларынга, ведомстволарынга база шупту муниципалдыг тургузугларга 2016 чылдың январь-июльда үндүрүг болгаш үндүрүгден эвес орулгалар планын 100 хуу күүседирин, кожууннарда черлерни инвентаризастаарын шынарлыг болгаш шынчы чорударын чедип ап, муниципалдыг черлерни контрольдаар талазы-биле хемчеглерни үе-шаанда эрттирер даалгаларны берген.

Возврат к списку