Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партияның иштинге баш бурунгаар бадылаашкынга киржир

Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партияның иштинге баш бурунгаар бадылаашкынга киржир 02.06.2016
 «Чаңгыс демниг Россия» партиязы Тываның Баштыңы албан-дужаалче кандидатты баш бурунгаар бадылаашкын-биле тодарадыр. 
 Июнь 1-де, средада, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы албан-дужаалче «Чаңгыс демниг Россия» партиядан баш бурунгаар бадылаашкынга дараазында киржир кандидат кылдыр Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр када күүседип турар, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Дээди совединиң кежигүнү Шолбан Кара-оол документилерин дужааган.
  «Чаңгыс демниг Россия» партияның уставының 8.1 пунктузу база 2016 чылдың февраль 18-те хүлээп алганы «Россия Федерациязының субъектизиниң дээди албан-дужаалынче (Россия Федерациязының субъектизиниң күрүне эрге-чагыргазының дээди күүсекчи органының удуртукчузунче) «Чаңгыс демниг Россия» партиядан кандидатты дараазында идип үндүрери-биле кандидатуралар талазы-биле баш бурунгаар бадылаашкынны чорударының чурумунуң дугайында» дүрүмге даянгаш, «Чаңгыс демниг Россия» партияның ТРС-тиң Политсовединиң хуралынга праймеризти эрттирер дугайында шиитпир хүлээп алдынганын, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы, «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырының секретары Каң-оол Даваа сагындырган. Баш бурунгаар бадылаашкынга киржир күзелдиг кижилерниң документилерин май 26-дан хүлээп эгелээнин база дыңнаткан. 
 Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының даргазы Байбек Монгуш, Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг документилерин май-30-де дужаап, бир дугаарлары болган. «Вавиол» КХН-ниң директору, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады, «Чаңгыс демниг Россия» фракцияның кежигүнү Виктор Туневтиң документилерин оргкомитет май 31-де хүлээп алган. А июнь 1-де Федералдыг Чыыштың Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү Мерген Ооржак документилерин дужааган. 
 Баш бурунгаар бадылаашкынга киржир документилерни хүлээп алыры июнь 2-де доостур. Кижи бүрүзү документилерин «Чаңгыс демниг Россия» партияның Тываның регион салбырынга (Ленин кудумчузунда 32 дугаар бажыңда, ТР-ниң Дээди Хуралында (парламентиде), 122 дугаар кабинетке) боду барып дужаар. 
  Документилерни хүлээп алыры доостурга, регион Политсоведи кандидатты бүрүткээр азы бүрүткээринден ойталаар дугайында шиитпирни хүлээп алырын, «Чаңгыс демниг Россия» партияның ТРС-тиң күүском удуртукчузу Елена Ховалыг дыңнаткан. Июньнуң 2-ден 14-ке чедир, кыска хуусаа дургузунда, «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүннериниң база партия-биле кады демнежилге болгаш кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы кылган хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлериниң шилилгези езугаар бадылаашкынның үшкү хевирин эрттирер. 
 Майның 23-те Шолбан Кара-оол күрүне баштыңы Владимир Путин-биле ужурашкаш, хуусаадан эрте халажып, губернатор соңгулдаларынга киржир деп турарын дыңнатканын сагындыраал. Республика баштыңының соңгулдаларын бо чылдың сентябрь 18-те Күрдуманың соңгулдазы-биле чергелештир эрттирери, бюджет акша-хөреңгизин камнап алырында деп чугаалаан. Россияның Президентизи аңаа чөпшээрежип, халажыр дугайында дилегни хандырып, Тываның удуртукчузу албан-дужаалга түр када томуйлаан. «Силерниң удуртулгаңар-биле республика эки сайзырап турар. Шиитпирлээр айтырыгларның хөйү билдингир, ону менден эки билир силер. Силерни деткип азы деткивейн турарын чон боду чугаалаар ужурлуг. Ол соңгулдалар Силерге чедиишкинниг болур деп идегедим» - деп, Шолбан Кара-оолга Владимир Путин чугаалаан. 

Возврат к списку