Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Президентиниң кадет училищези кыс уругларны хүлээп алырын чарлаан

Тывада Президентиниң кадет училищези кыс уругларны хүлээп алырын чарлаан 01.06.2016
 Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол ооң дугайында бодунуң блогунда июнь 1-де дыңнаткан. 
 «Эң-не чугула медээ – бо чылын Кызылдың Президентиниң кадет училищезинче чыылданың санын көвүдедип, кыс уругларны бир-ле дугаар хүлээп алыр! Россия Федерациязының Камгалал яамызының шиитпири езугаар, 2016 чылда сургуулдарның немелде чыылдазын чарлаан: 5-ки классче – 22 (шупту – 44 кижи); 6-гы классче – 22; 7-ги классче – 22; 8-ки классче (уруглар) – 20 кижини хүлээп алыр. Документилер дужаар хүннү июнь 20-ге (ол хүн база) чедир узаткан. Школаларның директорлары өөреникчилери конкурска киржирин магадылаары-биле деткимчени көргүзерин диледим!» - деп бижээн.
 «Кызылдың Президент кадет училищези» ФККӨА-же документилерни дараазында адресте хүлээп ап турар: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 74 дугаар бажың, тайылбыр алыр телефон: 5-69-08. 
 Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң девискээринде 130 уругга бедик негелделерге дүүшкен пансионну тудуп турарын сагындыраал. 2014 чылда ажыглалче кирген училищениң чаа оран-савазын эргий кезип тургаш, бир чыл чартык бурунгаар ындыг шиитпирни камгалал сайыды Сергей Шойгу биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүлээп алганнар.
 «Училищеже кирериниң конкурузу – 65 олутче 600 оолдар кордаан. Сергей Күжүгетовичиге ындыг улуг конкурстуг болганы онза медээни берген. Кадет училищезин кезип тура, алызында төлевилелди ийиги чадада база боттандырып болурун көрген бис. Ол ынчан, Москвада ышкаш, 130 уругга пансионну тудуп болурун чарлаан. Тускай эрге байдалдыг өөредилге черинге эң депшилгелиг билиглерни: 4-ден эвээш эвес даштыкы дылдарны өөренип, спорттуң 20 ажыг хевирлеринге база өске-даа чүүлдерге белеткелди чүгле оолдар эвес, а кыстар база алыр апаар» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
 Россияның Президентизи Владимир Путин биле камгалал сайыды Сергей Шойгу республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Президентиниң кадет училищезин тургузар саналын деткээнин сагындыраал. 
  Кадет училищелери - суворовчу база нахимовчу училищелерниң алдарлыг чаңчылдарының уламчылакчылары болур. Оларның кижизидикчилери - тергиин дээн командирлер, талантылыг эртемденнер, инженерлер, политиктер, дипломаттар Төрээн чуртунга төлептиг бараан болуп чоруурлар.
  Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол өөредилге черинче сургуулдарны шилиирде, онза кичээнгейлиг болур негелдени тургускан. Хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерден, база ол ышкаш өскүс уруглардан өөредилгеге сундулуг, салым-чаяанныг ажы-төлдү илередип, хүлээп алыышкын комиссиязынче документилерин дужаарынга дузалажырын көдээ черлерде башкыларга чагып турар. 
 Президентиниң кадет училищезинче бо чылын хүлээп алыышкынны эрткен уруглар-биле кады 238 кадет чаа өөредилге чылынче кирер.

Возврат к списку