Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Елена Каратаева: Тывада «Российжилер» орус дылдыг хамаатыларның эвилели бар деп дыңнаваан мен

Елена Каратаева: Тывада «Российжилер» орус дылдыг хамаатыларның эвилели бар деп дыңнаваан мен 18.05.2016
 ФедералПресс РИА. Республикада орус дылдыг чурттакчыларның эргелерин кызагдаанынга удур турушкан «Российжилер» деп Тываның Орус дылдыг хамаатыларының эвилели» организацияны барын кым-даа дыңнаваан, амгы байдалга канчап-даа дүүшпес, политиктиг ат азынган эвилел-дир деп экономика сайыды Елена Каратаева «ФедералПресске» дыңнаткан. 
 «Тывада орус культураны болгаш чаагай чаңчылдарны кадагалаар база сайзырадыр талазы-биле фонд» тургузукчуларының бирээзи болур «Российжилер» Тываның орус дылдыг хамаатыларның эвилели» деп организация Тывада барын чаңгыс-даа дыңнап көрбээн мен. Бистиң фондувустуң эрттирип турары хемчеглеринге ол эвилелдиң кежигүнү деп чаңгыс-даа кижи киришпээн» - деп, Елена Каратаева чугаалаан.
  «Российжилер» Тываның орус дылдыг хамаатыларының эвилели» деп организация Россияның Президентизи Владимир Путинниң адынче республикада дүшкүүрлүг байдалды чавырылдырарынга киржирин дилээн билдириишкинни чорутканы «ФедералПресске» билдинген. Ында Тывада орус дылдыг хамаатыларның эргелерин кызагдап, соңгулдаларның түңнелдерин өскертип, «инвестиция чорудуу криминалдыг хайгааралда» деп бижээн. Ол бүгү факт-барымдаалар региондан орус дылдыг чурттакчы чоннуң өскээр көжүп чоруурунга чылдагаан бооп турар деп, билдириишкинниң авторларының бодалы ындыг.
  «Ол - нүгүл-дүр. Интернационалчы хүрээлелде төрүттүнгеш, өзүп, ажылдап чор мен. Ажылымда-даа, амыдыралымда-даа орус дылдыг хамаатыларның эргелерин кызып турары-биле таварышпаан мен» - деп, Елена Каратаева дыңнаткан. Ол организациядан кандыг-бир хемчеглерге киржир кандыг-даа санал-онал азы эгелээшкин турбаан деп ол немээн.
 «Культура-өөредилге ужур-дузалыг бурунгаар сорулгалары чок, анаа-ла политиктиг ат азынган кижилер-дир. Орус культура төвүнге Христос Воскрес байырлалынга хемчеглерни эрттирдивис. Пасха ярмарказы, «Иван да Марья» чаа тургустунган казактар коллективиниң концерти болгулады. Республиканың ниитиниң ыры коллективтериниң байырлал концертин чаа организастадывыс, майның 24-те - Славян бижимел болгаш культура хүнүнге тураскааткан регионнар аразының орус культура фестивалын Каа-Хемге эрттирер бис» - деп, Елена Каратаева чугаалаан.

Возврат к списку