Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Хүндүлээчел чоруктуң чылында элээн каш инвестиция төлевилелдерин, ооң аразында Кызылда аалчылар бажыңының тудуун дүргедедир бодалдыг

Тываның  Баштыңы Хүндүлээчел чоруктуң чылында элээн каш инвестиция төлевилелдерин, ооң аразында Кызылда аалчылар бажыңының тудуун дүргедедир бодалдыг 18.02.2016
 Тываның Чазаа биле «Benkons» компанияның менеджерлери республиканың найысылалы Кызылга дээди класстың аалчылар бажыңын тударын дугурушкан. Дугуржулга езугаар 2016 чылдың октябрьда ажыглалче кирер деп планнаан люкс класстың тос каът аалчылар бажыңын, бо чайын тудуп доозар. 
 Ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, тудуг компаниязының топ-менеджерлери база республиканың сонуургалдыг бүгү ведомстволары хурал үезинде чугаалашкан. Тываның Баштыңы бодунуң оралакчыларынга болгаш сайыттарга, объектиниң тудуун дарый доозуп, график езугаар ажыглалга киирер дээш, бүгү байдалдарны тургузуп, чер участогу база инженерлиг инфраструктура-биле холбашкан ажылдарны дүргедедир даалгаларны берген. 
 «Инвесторларывыс-биле баш бурунгаар хуралдааш, бир эвес чырык, чылыг, суг хандырылгазының четкилеринге коштунулга саат чок болур болза, чайга дээр аалчылар комплекизин тудуптар арга бар деп түңнелге келген бис. Ол компанияга, өске тудуп турары чугула объектизи - Кызылдың оң талакы микрорайонунда 160 олуттуг уруглар садын доозарынга, ажылчын күштү болгаш дериг-херекселдерни хостап алыры херек бооп турар. Оон аңгыда, Хүндүлээчел чоруктуң чылында, Тыва Арат Республиканың тургустанганындан бээр 95 чыл ою – төөгүлүг хүнге тураскааткан регионнар аразы чергелиг элээн каш улуг хемчеглерни эрттирер бис. Экономиканың чамдык адырларын, бирги ээлчегде, турисчи инфраструктураны өрү тырттарынга ол эки чылдагааннар-дыр» - деп, Шолбан Кара-оол тайылбырлаан. 
 Тываның эрге-чагыргазы Хүндүлээчел чоруктуң чылында, транспорттуң чедингирин база регионнуң инвестиция хаара тударын бедидери-биле, элээн каш инфраструктура төлевилелдерин боттандырарын республика баштыңы сагындырган. Гостиница комплекизинден аңгыда, «Кызыл» аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартыры, М-54 федералдыг автооруктуң чаа угланыышкынында тудуг ажылдарын эгелээри, тыва каайлының аай-дедир эрттирер аргазын улгаттырары-биле «Хандагайты-Боршоо» кызыгаар пунктузун чаартыр ажылдар бо чылын көрдүнген.
  «Benkons» компания Кызылда дээди класстың аалчылар бажыңын 2014 чылдың август айда тудуп эгелээнин сагындыраал. Төлевилел езугаар 302 кижиге санаттынган аалчылар бажыңында эштир чер, фитнес-төп, сауна, кафе, ресторан, парикмахерская, минимаркет, суй-белектер садар садыг, офис өрээлдери, стандарт база люкс класстың 132 болгаш 2 президент номерлери аалчыларга бараан боор. 
 Бо хүнге чедир төлевилелче 300 млн. рубльди чарыгдаанынын компания дыңнаткан. Амгы үеде 5-ки каъттың кол ооргазын тудар ажылдар чоруп турар. 
  «Benkons» компания, Тывага бодунуң инвестиция ажыл-чорудулгазын, хүнде 1800 куб бетон холуксаазы бүдүрер завод тудуу-биле эгелээш, ону эрткен чылын ажыглалче киирген. Ол-ла компания 2015 чылдың декабрьда республика найысылалының оң талазында 160 олуттуг уруглар садының тудуунче кирген. Бо чоокку үеде, хүнде-ле 200 муң кезек тууйбу бүдүрер, завод тудар планныг.

Возврат к списку