Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Күрүне лицейиниң удуртулгазы-биле республиканың өөредилге албан черлериниң тускай угланыышкын айтырыгларын чугаалашкан

Тываның Баштыңы Күрүне лицейиниң удуртулгазы-биле республиканың өөредилге албан черлериниң тускай угланыышкын айтырыгларын чугаалашкан 02.09.2015
 Тываның Баштыңы Күрүне лицейиниң удуртулгазы-биле республиканың өөредилге албан черлериниң тускай угланыышкын айтырыгларын чугаалашкан Билиглер хүнүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, күрүне лицейиниң директору Татьяна Санчаа база ооң оралакчызы Вера Алдын-оол республиканың өөредилге албан черлериниң тускай угланыышкынының чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. 
 «Август чөвүлел хуралында дыка шын демдегледиңер, Шолбан Валерьевич, бистиң республиканың школа бүрүзү боду тодаргай угланыышкынныг болур деп. Аттестатты тыпсыр дээш эвес, ниитилелге кымны белеткеп бээривисти боданып, келир үеде кандыг кадрлар херегин, уруг кандыг мергежилди шилип алырын болгаш кандыг угланыышкын-биле чоруурун боданыр ужурлуг бис» - деп Вера Алдын-оол демдеглээн. 
 Өөредилге албан чериниң удуртукчузу Татьяна Санчаа чаа өөредилге чылында шупту башкылаашкын ниитилежилгезиниң мурнунга кол сорулга - өөреникчи кандыг деңнелге – «баазалыг» азы «профильдиг» математика, физика, орус дыл дужаарын тодарадыр. Ол дыка нарын айтырыг, бир эвес доозукчу математикага «профильдиг» эвес, «баазалыг» шылгалданы шилип алыр болза, ол техниктиг дээди өөредилге черлеринче кирип шыдавас.
 Баазалыг деңнелде белен онаалгаларны берген болур, ооң түңнелдери-биле математика шылгалдазы херек мергежилдерже дужаап кирдинмес. А профильдиг деңнел техниктиг дээди өөредилге черлеринче киреринге херек. 
 Бо айтырыгны дораан шиитпирлевес болза, республика инженер-техниктиг кадрлар белеткелин «буурадып» болур деп, Тываның Күрүне лицейиниң удуртукчулары дүвүрээн сеткилин илереткеннер. Күрүне лицейиниң башкыларының бодалы-биле алырга, республиканың школаларынга өөреникчилерниң мергежил шилилгезиниң айтырыгларының талазы-биле даңзы езугаар ажылдап, экономика болгаш инженер адырында кадрлар белеткээр айтырыглар талазы-биле республиканың сонуургалдарын өөренип көөрү чугула.
 Тываның Баштыңының башкыларның билиг-мергежилин доктаамал бедидип турары чугула дээн бодалын башкылар деткээн. Ол дээрге региондан дашкаар мурнакчы интитуттарга, азы тус черниң шөлдеринге, Күрүне лицейинге азы Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге үнүүшкүннүг семинарлар бооп болур. Кызылдың Президентиниң кадет училищези, оларның бодалы-биле, хааглыг чурумнуг албан чери болбас ужурлуг. Харын-даа республиканың школалары-биле арга-дуржулгазын солчуру чугула. 
 Республика школаларының директорлар чөвүлелиниң хуралын сентябрьда организастаарын ужуражылганың түңнелинде шиитпирлээннер.

Возврат к списку