Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чайгы үеде уругларның амы-тынын болгаш кадыкшылын камгалаар хемчеглерни алырын тус чер чагыргаларындан негээн

23.06.2015

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кожууннар чагыргаларының даргаларындан чайгы үеде уругларның айыыл чок чоруун, амы-тынын болгаш кадыкшылын камгалаарының талазы-биле калбак тайылбыр ажылдарын чорударын негээн.

«Июнь айда үш бичии чаштар сугга дүшкен. Өг-бүлелерге канчаар-даа аажок улуг кажыыдал-дыр. Оваарымчалыг болуруңарны дилеп тур мен! Боттарыңарны болгаш ажы-төлүңерни камнаңар. Оларны хайгаарал чокка артырбаңар, айыыл чок чоруктуң дүрүмнеринге өөредиңер» - деп, Шолбан Кара-оол соцчетки дамчыштыр республиканың чурттакчыларын чагаан.

Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар даргаларынга, өөредилге болгаш социал деткимче эргелелдериниң удуртукчуларынга дүрген телеграммаларны чоруткан:

- Уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде айыыл чок чорукту хандырып, кемдеп-берттинеринге удур профилактика ажылын чорудуп, сугга, арга-арыгга, орукка онзал-ондакты, аъш-чемден хораннаныышкынны болдурбазы-биле, ведомстволар аразының хыналда-хайгаарал системазын тургузуп, харыысалгалыг албан-дужаалдарны томуйлаар хемчеглерни алыры-биле:

1. Чурттакчылыг черлерде, хоорай, суурларда, микрорайоннарда болгаш өөредилге черлеринде уругларның дыштанылга лагерьлериниң, уруглар ойнаар болгаш спортчу шөлдерниң, эштир черлерниң, массалыг хемчеглер эртер черлерниң девискээрлери айыыл чок чоруктуң негелдезинге дүгжүп турарынга хыналданы чорудуп, актыны тургузар.

2. Уруглары социал айыылдыг байдалда өг-бүлелерни, хөй ажы-төлдүг болгаш долу эвес өг-бүлелерден ажы-төлдү онза хайгааралга ап, чурттап турар чериниң аайы-биле дыштанылгазын организастаар хемчеглерни алыр, уругларның кадыкшылга лагерьлеринге дыштаныр халас путевкалар-биле хандырар.

3. Уругларның амы-тыны, кадыкшылы болгаш кижиидилгези дээш ада-иелер харыысалгалыг дугайында кол хоойлужудулга актыларын таныштырар. Уруглар ортузунга ниитилелге айыыл чок алдынып чоруунуң билиглерин суртаалдаан тайылбырны чорудар.

4. Кожуунда уругларның чайгы дыштанылгазының эртип турарынга хыналда чорудар талазы-биле комиссияны тургузар.

5. Хөй-ниити болгаш аныяктар организациялары-биле демнежип алгаш, арагалаашкынга, алкоголизм болгаш наркоманияга удур калбак акцияны чорудар, чажыт арага садып турарлар-биле шыңгыы демиселди күштелдирер.

2015 чылдың июль 1-ге чедир кылдынган ажылдарның дугайында медээни меңээ бээр.

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол.


Возврат к списку