Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июнь 25-28 хүннеринде Москваның Кызыл шөлге «Россияның номнары» бүгү-российжи фестивальга Тываның үндүрүлгелерин база делгээр

23.06.2015

Чылдың-на эртип турар «Россияның номнары» фестиваль бо чылын Кызыл шөлде аңгылаан 23 муң дөрбелчин метр шөлде чеди интерактивтиг черлерге делгелге-ярмарказын чорудар. Россияда Литература чылынга тураскааткан хемчег бо удаада 300 хире ном үндүрүкчүлерин каттыштырып, солун чүүлдерни аазап турар.

Литература чылын эрттирериниң оргкомитедин Күрүне Думазының спикери Сергей Нарышкин баштаар, а оргкомитетте ооң оралакчыларын культура сайыдының оралакчызы Григорий Ивлиев биле Роспарлалганың удуртукчузу Михаил Сеславинский төлээлээр. Фестиваль үезинде чурттуң ном үндүрүкчүлериниң эң-не эки үлегерлиг үндүрүлгелерин делгээр, чогаалчылар номчукчулар-биле ужуражылгаларны эрттирер, дискуссиялар болгаш өске-даа солун хемчеглер болуру планнаттынган.

Тывадан Москва хоорайда ТР-ниң бүрүн эргелиг төлээ черинче Тываның ном үндүрер чериниң, «Тываполиграф» ААН-ның, Алдан-Маадыр аттыг национал библиотеканың, Тыва Республиканың Күрүне архивиниң, Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң, А.С. Пушкин аттыг национал библиотеканың бөлүк номнарын, ооң аразында тыва дылда номнарны, ол ышкаш суй белектерни, Тывадан немей номнар чагыыр күзелдиг кижилерге дээш визиткаларны авиация-биле чорудупкан.

Россияның кол шөлүнде Тываның делгелгезин «Россияның культуразы» федералдыг тускай сорулгалыг программаның күсели-биле сөөлгү чылдарда парлаттынган тыва поэзияның ийи дылда антологиязы, ийи дылда тыва тоолдар ному, «В.П. Ермолаевтиң фоточуруктарында Кызыл» фотоальбом, Сергей Шойгунуң төлевилелдери, ооң аразында «Урянхай. Тыва дептер» 7 томнуг ному, Вячеслав Даржааның «Көшкүн тываларның амыдыралында аът» биле «Тыва эр кижилерниң ажыл-ижи» деп номнары, «Тываның тос эртинези» фотоальбом, XIV Далай-Ламаның «Буддийжи практика. Угаан-бодал бүргээн амыдыралче орук» деп тыва дылда очулгазының ному, «Тываның төөгүзү» эртем ажылдарының катап үндүрүлгези, архив болгаш фотодокументилер чыындылары, тыва эртемденнерниң эртем ажылдары, словарьлар болгаш өске-даа ном продукциязы төлээлээр.

Тыва болгаш түрк дылдарны эки билир кижилер, студентилер, чаңгыс чер чурттуглар ол хүннерде Кызыл шөлде делгеттинген республиканың литература булуңунга чедип, оон сонуургаан номнарын садып алырынга чигзиниг чок.


Возврат к списку