Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң өөредилге болгаш эртем сайыды Дмитрий Ливанов-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы РФ-тиң өөредилге болгаш эртем сайыды  Дмитрий Ливанов-биле ужурашкан 23.06.2015

Июнь 22-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң өөредилге болгаш эртем сайыды Дмитрий Ливанов-биле ужурашкаш, регионнуң элээн каш чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. Ниити өөредилге системазын чаартыры-биле Тываның өөредилге адырын хөгжүдүп, ниити өөредилге организацияларының материал-техниктиг баазазын чаартырынга, оларның капитал септелгезин чорударынга улуг деткимче дузаны чедирип турары дээш республиканың удуртукчузу Россияның өөредилге болгаш эртем яамызынга четтиргенин илереткен.

«Ындыг болзажок Тываның өөредилге адырында чидиг айтырыглар ам-даа артпышаан. Республикада 183 ниити өөредилге организациялары бар, оларның 50-инде өөреникчилерниң саны чогуур нормадан 100 хуу ашкан. Школаларда 57 муң өөреникчилер өөренип турар. Росстаттың медээзи-биле, республиканың школаларынга өөренир уругларның саны чыл санында-ла ортумаа-биле 2700 кижиге көвүдээр» – деп Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Эрткен чүс чылдың орта үезинде «чоннуң тудуу» арга-биле туттунган школаларның 50 хуузу санитарлыг дүрүмнер болгаш нормаларның кудуку негелделеринге дүүшпес, а 29 школа «озал-ондактыг» деп бөлүкке хамааржыр. Ниити өөредилгениң 12 организациязы 100 хуу эргижирээн болгаш орнунга чаа оран-саваны тудары негеттинип келген. «Республикада бар школаларның оран-савазының эргижирээнин, школа назылыг уруглар санының чыл санында көвүдеп турарын барымдаалааш, Тывага 10586 олуттуг, оң иштинде Кызыл хоорайга 6500 олуттуг ниити өөредилге организациялары негеттинип турар» - деп, Тываның Баштыңы байдалды сан-чурагайларга тайылбырлаан.

«Биске чаа школалар болгаш өөреникчилерге ам-даа олуттар херек. «Россия Федерациязының субъектилеринде ниити өөредилге организацияларынга чаа олуттарны тургузарынга деткимче» программаже республиканы киирер дугайында бистиң дилээвиске деткимчени көргүзерин сайыт аазады» - деп, регионнуң баштыңы бодунуң блогунда дыңнаткан.

Оон аңгыда Тываның Баштыңы «Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң» эде туттунуп турар тудуун доозарының айтырыын база чугаалашкан.

«Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдун» шуут-ла белен болурунга чедир тудуп болур-дур бис, ол айтырыг талазы-биле чөптүг харыыны Дмитрий Викторович биске берди» - деп Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

РФ-тиң Чазаа 2015 чылдың апрель 17-де 2015-2025 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планын бадылаан, ында «Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң» эде тудуушкунун доозары база кирген. 2014 чылда Россия биле Тываның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеттингениниң 100 чыл болган байырлалын белеткеп, эрттирери-биле холбашкан кол хемчеглер планын боттандырары-биле ол тудугну эгелээнин сагындыраал.

Бо хүнде тудугнуң ханаларын салган, инженер четкилери шөйдүнген, ам кышкы үеде ажылдаары-биле ооң кырын дуглаар. Объектиниң эде тудуушкунунга ам-даа 67,547 млн. рубль херек.

Сентябрьның 18-ден 21 хүннеринде республиканың найысылалынга эртер «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» Iбүгү-делегейниң аныяктар шуулганынче Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чалалгазын РФ-тиң өөредилге болгаш эртем сайыды Дмитрий Лифанов хүлээп алган.


Возврат к списку